จัดทำนำเสนอดัชนีชี้วัดที่สำคัญด้านการงบประมาณ (warning sign index)

ทดสอบลิ้งค์ดัชนีชี้วัดที่สำคัญด้านการงบประมาณ
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565
ทดสอบดัชนีชี้วัดที่สำคัญด้านการงบประมาณ
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565