การรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์

ทดสอบลิ้งค์รายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565
ทดสอบรายงานสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์
ลงประกาศ ณ วันที่ 01 กุมภาพันธ์ 2565