สรุปแนวทางการจัดทำคำของบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ V663 !!!โปรดคลิก!!!

สามารถ Download สรุปแนวทางการจัดทำขอคำของบประมาณเงินรายได้ส่วนกลาง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 รอบ V663 ได้ที่ https://www.opb.chula.ac.th/ => ดาวน์โหลด => บันทึกข้อความ
(กรุณา Log in ด้วย cunet ก่อนเข้าใช้งานนะคะ)