การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี และงบประมาณจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (Version 664) สามารถ download เอกสารประกอบได้ที่ <ดาวน์โหลด=>บันทึกข้อความ กรุณา log in ด้วย cu-net ก่อนเข้าใช้งาน>