คู่มือการจัดทำระบบ Assets (ปรับปรุง 10 พ.ย.64) PowerPoint นำเสนอ วันที่ 15 ต.ต.64 และLink Download Video ประชุม

สามารถ download คู่มือฯ+คู่มือ ฉบับปรับปรุง 10 พ.ย.64 และ PowerPoint ระบบ Asset วันที่ 15 ต.ค.64 ได้ที่ ดาวน์โหลด => บันทึกข้อความ กรุณา Login ด้วย user CU-NET ก่อนค่ะ

Link สำหรับ download Video การประชุมชี้แจง ระบบ Asset วันที่ 15 ต.ค.64

https://drive.google.com/drive/folders/1IGtVRw8pLTW-MKyXryhDi4c_qCZGM9Qa?usp=sharing